همکاری با رایاکارت

شایان به ذکر است ارسال مدارک برای وبسایت و پرکردن اطلاعات به منزله قبولی تمامی بند های ذکر شده در قرار داد می باشد.

این قرارداد بر اساس ماده 10و 183 قانون مدنی میباشد که عبارت است از:

ماده10 قانون مدنی:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده 183 قانون مدنی:عقد عبارت است از اینکه یک یا چندنفر درمقابل یک یا چندنفر دیگر تعهد برابری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.

ماده ی 1 : طرفین قرارداد :

این قرارداد فی مابین طرفین ذیل منعقد میگردد:

1-شرکت افرا کیان ویستا جم به شماره ثبت18445به شناسه ملی14009939491 به نشانی:قم،سی متری کیوانفر ، خیابان بیست و چهار متری مطهری ، پاساژ تندیس ، فاز دوم، طبقه ی دوم از روی همکف ، پلاک 4228 تلفن:02536612088 که از این پس طرف اول نامیده میشود.

2-نشانی ثبت شده در فرم قرارداد،اقامتگاه قانونی و قراردادی طرفین میباشد.

ماده 2 :مفاهیم و واژه :

*مفاهیم و واژه های ذیل فارغ ازاینکه در عرف و قانون دارای هرنوع تعریف باشد صرفا و تنها مطابق تعاریف ذیل دراین قرارداد معنی میگردد.

*کارت شرکت کارتی است غیر هوشمند ، دارای شماره سریال(سامانه ای)،تاریخ اعتبار و هولگرام شرکت جهت امنیت بیشتر.

*مراجعین افرادی هستند که به واسطه ی کارت تخفیف شرکت از سوی طرف اول به طرف دوم قرار دارد معرفی میشوند.

ماده 3 :درصد قرار داد و نحوه ی پرداخت :

   الف :طرف دوم متعهد است درصد تخفیفی ارزنده را برای دارندگان کارت شرکت در نظر بگیرد.(پرداخت مبلغ خدمت توسط مراجعین انجام می گردد).

ماده 4 :تعهدات طرف اول :

1-طرف اول متعهد به معرفی نام و نوع فعالیت طرف دوم به دارندگان کارت تخفیف شرکت،از طریق کاتالوگ تبلیغاتی شرکت و همچنین در سایت اینترنتی شرکت می باشد.

2-ارائه ی پشتیبانی در ساعات اداری توسط کارشناس مربوطه شرکت برای فروشندگان.

ماده 5 :تعهدات طرف دوم قرار داد :

1-داشتن مجوز قانونی کسب و کار از ادارات یا اصناف مربوط به شغل طرف دوم بر عهده طرف دوم می باشد و هر علتی که باعث ایجاد مشکلات و مسئولیت های آتی برای مراجعه کنندگان گردد می بایست توسط طرف دوم پیگیری شود و کلیه مسئولیت ها و عواقب آن نیز با وی می باشد.

2- طرف دوم قرارداد متعهد می گردد نحوه برخورد ، کیفیت و ارائه خدمات و محصولات مورد استفاده دارندگان کارت تخفیف شرکت کاملا مشابه سایر مراجعین باشد بطوریکه دارنده کارت هیچ تفاوتی در برخورد ، کیفیت و ارائه خدمات و محصولات مورد استفاده با سایر مراجعین طرف دوم احساس نکنند و در صورت بروز هرگونه نارضایتی از سوی مراجعه کنندگان موضوع توسط واحد رسیدگی به شکایات شرکت رسیدگی خواهد شد.

3- طرف دوم می بایست در صورت تغییر محل فعالیت موضوع را حداقل یک ماه قبل کتبا به اطلاع طرف اول برساند و در صورت توافق طرف اول همکاری در محل جدید کما فی سابق ادامه پیدا می کند.

4- طرف دوم موظف است مدت اعتبار، هولگرام و کد مشخصات کارت را چک نماید و در صورت هرگونه مغایرت، از ارائه خدمات به مشتری جلوگیری و به شرکت اطلاع رسانی کند.

5- تنها شخص دارنده کارت تخفیف شرکت مجاز به استفاده از خدمات طرف دوم با تخفیف ذکر شده در ماده 4 می باشد.

6- هیچ یک از طرفین به غیر از مفاد این قرارداد هیچگونه تعهد مالی به دیگری نداشته و نخواهد داشت.

ماده 6 : مدت قرارداد :

اعتبار این قرارداد از تاریخ ثبت قرارداد همکاری به مدت دو سال شمسی اجرایی ولازم الرعایه می باشد.

ماده 7 :ضمانت اجرا:

درصورتی که طرف دوم قرارداد،اقدام به هرگونه نقض قرارداد فی مابین طرفین نماید،مسئول جبران خسارات وارده اعم از مادی و معنوی خواهد بود.

ماده 8 :تعهدات طرفین:

1_شرکت دادن طرف دوم قرارداد در قرعه کشی سالیانه ی شرکت با جوایز ارزنده.

2_اهداء تقدیرنامه به طرف دوم خدمت رسانی که بعد ازنظرسنجی ،از بیشترین رضایتمندی مشتریان برخوردار بوده اند.(نظرسنجی برعهده طرف اول قرداد می باشد.)

3_کلیه اختلافاتی که ممکن است در زمینه تعبیر وتفسیر و نحوه اجرای این قرارداد بین طرفین بروز کنددرصورتی که از طریق مذاکرات ویا مکاتبات دوستانه که دراولویت و از سیاستهای اصلی شرکت میباشد مرتفع نگردد، می بایست از طریق مراجع قضایی حل و فصل گردد

4-طرف اول قرارداد میتواند در صورت نارضایتی مشتریان شرکت از طرف دوم،قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید.

5_این قرارداد درهشت ماده بدون تبصره تنظیم شده است.

آگهی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    حجم عکس های وارد شده باید کمتر از 2MB باشد